Wczytuję dane...
Regulamin

I. Informacje ogólne

1. Regulamin określa ogólne warunki składania zamówień w sklepie internetowym ZIELONKI.SKLEP.PL (zwanym dalej Sklepem), działającym pod adresem: https://zielonki.sklep.pl/.

2. Właścicielem Sklepu jest Jadwiga Ulidowicz (Zwana dalej Sprzedającym), prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: "Juka Jadwiga Ulidowicz", z siedzibą przy ul. Markowej 21, 55-330 Brzezina. NIP: 691-219-28-19. Adres e-mail: sklep@zielonki.sklep.pl

3. Ceny podane w Sklepie wyrażone są w walucie polskiej (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy.
 
4. Przepisy niniejszego regulaminu są zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącego ochrony konsumentów, w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 
5. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść regulaminu.
 
6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedający. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówienia. Korzystanie ze Sklepu, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne.
 
7. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby oferowane produkty były jak najlepiej opisane i sfotografowane. Podane wymiary produktów mogą się różnić o 15%. 
 
 
II. Zamówienie
 
1. Aby zamówić produkt, należy dodać go do koszyka, prawidłowo wypełnić formularz i złożyć zamówienie. Zamówienia mogą być składane 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.
 
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Klient związany jest ceną umieszczoną na stronie Sklepu w momencie składania zamówienia. Do ceny każdego towaru należy doliczyć koszt dostawy odpowiednio do wybranego sposobu doręczenia.
 
3. Momentem zawarcia umowy sprzedaży jest moment złożenia zamówienia przez klienta drogą internetową na stronie Sklepu i udzielenie informacji zwrotnej przez Sklep o przyjęciu zamówienia.
 
4. Składając zamówienie należy wskazać:
- dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia,
- zamawiany towar,
- adres, na jaki ma być dokonana dostawa.
 
6. Zamówienie złożone drogą elektroniczną jest równoznaczne z zawarciem umowy i obliguje do dokonania zapłaty za zakupiony towar. 
 
 7. Zamówienia są realizowane w terminie od 1 do 5 dni roboczych. 
W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedającego.  
Dla zamówień płatnych w momencie dostawy, czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu zawarcia umowy sprzedaży.
 
 
III. Płatności
 
Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
 
1. Przelew na konto bankowe. 
Po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia prosimy o dokonanie przelewu w wysokości wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki na podany w wiadomości e-mail numer rachunku bankowego. Prosimy użyć numeru zamówienia jako tytułu płatności. Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie.
 
2. Za pobraniem.
Zapłata kartą lub blikiem przy odbiorze zamówienia. Dostawca nie przyjmuje płatności gotówką.
 
3. Płatność natychmiastowa. Operatorem płatności natychmiastowych jest BlueMedia S.A.
 
Obsługiwane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta przelewem natychmiastowym lub kartą płatniczą, Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do w/w metody płatności.
  
 
IV. Dostawa
 
1. Sklep oferuje odbiór osobisty po uprzednim umówieniu poprzez e-mail: sklep@zielonki.sklep.pl. 
 
2. Dostawy są realizowane transportem Sprzedającego lub za pośrednictwem firm kurierskich.
 
3. Wraz z towarem dostarczany jest dowód zakupu.
 
 
 
V. Odstąpienie od umowy
 
1. Klient będący konsumentem może w terminie 14 dni od momentu wydania rzeczy odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny. (Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827)).
 
2. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem, na adres elektroniczny Sklepu, tj.: sklep@zielonki.sklep.pl. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwróci otrzymaną od Klienta płatność (bez kosztów dostawy zwracanego towaru). Klient jest zobowiązany do dostarczenia zwracanej rzeczy na własny koszt na adres: Zielonki Jadwiga Ulidowicz, ul. Markowa 21, 55-330 Brzezina.
 
3. Zgodnie z Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia. W związku z powyższym, prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy roślin.
 
 
VI. Reklamacje
 
1. W celu złożenia reklamacji należy sporządzić dokument reklamacji, zawierający dane Klienta, adres e-mail, adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie produktu i przyczyny reklamacji, datę zakupu, datę wystąpienia wady oraz numer rachunku bankowego do zwrotu pieniędzy. 
 
2. Reklamowany produkt wraz z wyżej wymienionym dokumentem oraz dowodem zakupu należy dostarczyć na adres: Jadwiga Ulidowicz, ul. Markowa 21, 55-330 Brzezina.
 
3. Sprzedający zwróci Klientowi należność za wadliwy produkt w ciągu 7 dni roboczych, na podany rachunek bankowy. 
 
4. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne i prawne rzeczy na podstawie Art. 556 KC - Rękojmia za wady.  Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji z tytułu rękojmi w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia. Zgłoszenia wad z tytułu rękojmii należy dokonywać w sposób opisany w dziale VI. Reklamacje, punkty 1-3. 
 
 
VII. Postanowienia końcowe
 
1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu.
 
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.